Sponsorer


 HUVUDMÅL FÖR FORSHEDA IF


  • Erbjuda alla pojkar och flickor en idrottslig aktivitet samt genom en bred ungdomssatsning skapa förutsättningar för konkurrens kraftiga seniorlag och möjlighet till elitsatsning.

  • Genom aktiviteter i klubbstugan, skapa en samlingspunkt för medlemmar och invånare i Forsheda, där trivsel och samvaro ställs i centrum.

  • Vara en förening för hela familjen.

  • Genom utbildning öka kunskaperna hos såväl ledare som aktiva.

  • I samverkan med andra föreningar på orten, driva frågor, både inom respektive förening, tillsammans med och gentemot myndigheter.

  • Genom hemsidan www.forshedaif.se sprida information om föreningens verksamhet, samt verka för ett fungerande kansli.

  • Verka för en konstgräsplan i Forsheda som kan bli ett centrum för fotbollsklubbarna i västra kommundelen.

  • Att verka för att vara ungdomsföreningen i innebandy för kommunens västra del.

  • Verka för en läktare till sporthallen på Högstadiet.

  • Att den som representera föreningen uppträder på ett just och korrekt sätt, samt verka för en alkoholfri miljö.

KALENDER
<< SEPTEMBER NOVEMBER >>
OKTOBER 2022

 Match
 Träning


Forsheda IF
är med och delar på
50 miljoner.
Stöd oss när du spelar
hos Svenska Spel.
Copyright © 2007 - 2022 , Forsheda IF. Webmaster
Antal besökare på sidan (sedan 4/4-08) 116821st.
Senaste besök var 2018-03-12-21:57:37